Vi behandlar

Har du en okomplicerad fraktur som gipsats men ej bedömdes behöva opereras kan frakturen kontrolleras hos oss efter några dagar eller en vecka för att se att frakturen läker som den ska. Om allt fungerat som det ska har vi fått en remiss från tex den närakut där du var med din skada första gången och fick gips och vi tar hand om uppföljningen.

Har du en okomplicerad fraktur som gipsats men ej bedömdes behöva opereras kan frakturen kontrolleras hos oss efter några dagar eller en vecka för att se att frakturen läker som den ska. Om allt fungerat som det ska har vi fått en remiss från tex den närakut där du var med din skada första gången och fick gips och vi tar hand om uppföljningen.