Förvärvad plattfothet / Tibialis posterios dysfunktion

Låga fotvalv – plattfothet

Många barn har låga fotvalv men det brukar försvinna under uppväxten. Fotvalven syns ofta först vid tre års ålder men det är först i tonåren foten har fått sin färdiga form

Fotvalven kontrolleras på bvc. Läkaren kan kontrollera rörligheten i foten för att se om det finns något problem som behöver åtgärdas om fotvalven är för låga.

Behandling

Låga fotvalv leder ofta till att skorna slits mer. Hålfotsinlägg behövs inte för barn med låga fotvalv däremot bör du välja skor med stadig hälkappa så att hälen hålls på plats. Träningsskor brukar vara bra. De har oftast ett välformat hälparti och viss uppbyggnad inne i skon.

Komplikationer och följdsjukdomar

Låga fotvalv leder inte till några framtida problem om barnet inte har ont eller har några andra problem med fötterna. Tvärtom brukar barn med låga fotvalv ha mindre problem med fötterna än de som har höga fotvalv.

Höga fotvalv

Höga fotvalv är till viss del ärftligt. Ofta har någon av föräldrarna också höga fotvalv. En annan orsak är att barnet har en neurologisk sjukdom som påverkar nerver eller muskulatur i underbenet. Det kan till exempel vara cerebral pares eller ryggmärgsbråck.

Barnets fötter undersöks rutinmässigt vid läkarkontrollerna på BVC.  Läkaren kontrollerar att barnets höga fotvalv inte beror på en neurologisk sjukdom speciellt om de höga fotvalven har utvecklats efterhand.

Personer med höga fotvalv har oftare ont i fötterna än personer som har plattfot det vill säga låga fotvalv.

Behandling

Hålfotsinlägg som stöder hela fotvalvet lindrar i de flesta fall symtomen.

Telge Ortopedi