Operationsdagen/inskrivning

Direkt efter operationen kommer du till vårt ljusa och fina uppvak med utsikt över kanalen i Södertälje. Där har vi som målsättning att du direkt efter operationen kommer igång med mobilisering i sängen som att exempelvis börja trampa med fötterna och röra på benen. Vi vill även att du tar djupa andetag i sängen en gång i timmen eftersom detta förebygger lunginflammation och blodproppar. Så fort du återhämtat dig nog får du komma tillbaka till ditt rum på avdelningen där du erbjuds mat och fika.

Avdelningspersonalen kommer att varje timme fortsätta med mobiliseringsövningar samt övervaka din urinblåsa tills du kan kissa.

På avdelningen kommer du att träffa vår fysioterapeut för att träna kryckgång på planmark och i trappa. Du får information om träning tills du träffar nästa fysioterapeut i hemmet via primärvården.

Låneförbindelse för dig som fått ett förskrivet hjälpmedel från Telge Ortopedi. Vänligen gå in på denna länk för mer information: Låneförbindelse Hjälpmedel Stockholm | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Innan utskrivning kommer du att träffa rond läkaren samt få ett utskrivningssamtal med sjuksköterskan där ni går igenom dina läkemedel inbokade återbesök och rehabilitering.

Det är inte tillåtet att köra bil efter operationen. Låt gärna en anhörig hämta dig. I vissa fall kan en sjukresa ordnas för de patienter som bor inom region Stockholm.

De första dygnen är smärtan som mest påtaglig men avtar successivt. Det är vanligt med en feberökning på ca 38 grader dygn två och tre. Du kan behöva starka smärtlindrande (morfinbaserade) läkemedel den första tiden efter operationen samt blodförtunnande läkemedel för att förebygga blodpropp.
Efter en knäoperation kan du med fördel ha benet i högläge för att minska svullnad och smärta.

Du kommer med störst sannolikhet få blåmärken runt operationsområdet som succesivt kommer att förflyttas ned mot underbenet och foten. Detta är helt normalt.

De första veckorna efter operationen ökar smärtan oftast vid belastning men avtar vid vila. Det är ändå viktigt att hålla igång rörelsen för att underlätta läkningsprocessen.

Svullnad och smärta kan vara upp till tre-sex månader efter operationen. Full smärtfrihet och rörelseförmåga kan tänkas uppnås ungefär ett år efter operationen beroende på individ.

Paracetamol
Smärtlindrande
2 tabletter 4 gånger om dagen tas regelbundet.

Etoricoxib
Smärtlindrande samt inflammationsdämpande
Tas 1 gång per dag i 7 dagar.

Targiniq
Långverkande morfinbaserad smärtlindring
Läkemedlet tas morgon och kväll vilket ordineras av din operatör. När du känner att du inte längre behöver ta läkemedlet kan du sluta efterhand.

Oxynorm
Kortverkande morfinbaserad smärtlindring
1–2 kapslar vid behov högst 8 gånger per dygn. Läkemedlet tas endast vid kraftig smärta.

Eliquis
Blodförtunnande
Läkemedlet minskar risken för blodpropp efter operationen. 1 tablett på morgonen och 1 tablett på kvällen i 10 dagar för knäprotes och 30 dagar för höftprotes.

För att undvika infektion är det viktigt att förbandet är orört och inte byts ut de första två till tre veckorna efter operationen tills såret är läkt. Förbandet ska tåla lite vatten och därför går det bra att duscha med det men inte bada. Om förbandet skulle bloda igenom kontakta oss i första hand. Byt inte ut förbandet själv!

Om du upplever något av dessa tecken vill vi att du ringer oss:

  • Feber mer än en vecka efter operationen
  • Vätska från såret eller ökad rodnad runt operationsområdet

Plötslig smärta i vaden samt svullnad kan vara tecken på blodpropp

Ungefär två veckor efter din operation kommer du få ett återbesök till mottagningen för sår kontroll av knät/höften. Sex veckor efter operationen kommer du komma tillbaka på återbesök med ny röntgen som är viktig att du tar några dagar innan återbesöket.

Efter operationen ordnar operatören med sjukskrivning som anpassas efter din förmåga och ditt yrke. Läkarintyget skickas elektroniskt till Försäkringskassan men går även att skriva ut själv eller få med sig i pappersform för att ge till din

Säkerhetskontrollen kan reagera på protesen eftersom den till stor del är av metall. För att flyga krävs inget intyg från oss utan det görs en vanlig undersökning i säkerhetskontrollen.
Planerar du att flyga inom 6 veckor efter operationen kan eventuella blodförtunnande läkemedel behövas rådfråga då din operatör. Ha även i åtanke att ställa dig upp och gå med jämna mellanrum under flygningen.

I de allra flesta fall kan du efter en ledprotesoperation återgå till dina gamla aktivitetsmönster. En konstgjord led är naturligtvis lite känsligare för tyngre belastning och hårda fall än den egna leden.

Telge Ortopedi