Patientavgifter 2023 hos privata specialistläkare och privata fysioterapeuter

Avgifter för besök 18–84 år 

• Besök hos specialistläkare 250 kr
• Första besök hos läkare på specialistmottagning med remiss från husläkare eller privat specialist inom allmänmedicin som får ersättning från regionen 250 kr

Besök för barn under 18 år

• Ingen kostnad (0 kr)

Personer 85 år och äldre

• Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård.
• Till öppen vård hör till exempel besök hos läkare på specialistmottagning eller fysioterapeut men inte när du blir inlagd på sjukhus.

Frikort Gäller

Vid uteblivet besök gäller ej frikort och hela besöksavgiften debiteras.