Fritt vårdval:

Det fria vårdvalet ger dig som patient möjlighet att välja hos vilken vårdgivare du vill söka vård.

Väntetider:

Vårt mål är att erbjuda alla patienter vård inom ramen för vårdgarantin.

Från Oktober 2021 så är det obligatorisk att alla som söker till oss är tvungna att ha en remiss (egenremiss gäller ej). Remiss från din husläkare sjukgymnast samt andra vårdenheter gäller.