Välkomna att remittera patienter via Take Care eller brevpost.

Ring gärna om det är ett brådskande ärende.
Skicka ej känslig information såsom personnummer via mejl eller fax.