Remittera till oss

Välkomna att remittera patienter via Take Care eller brevpost.

Ring gärna om det är ett brådskande ärende.
Skicka ej känslig information såsom personnummer via mejl eller fax.

Telge Ortopedi