Stabilitetproblematik / Resioivlux

Instabilitet/Axel

förutom smärttillstånd i axeln är instabilitet det vanligaste axelproblemet. Den aktive kan känna av alltifrån återkommande ostadighetskänsla det vill säga en känsla av att axelleden delvis går ur led (subluxation) till att axelleden faktiskt går helt ur led (luxation). I vissa fall kan instabilitet ge symptom med enbart smärta till exempel vid snabba rörelser av axelleden vilket i regel oftast sker hos unga idrottare. Instabiliteten hos dessa unga idrottare till exempel aktiva i kastidrotter eller handboll har uppstått genom successiv uttöjning av ledkapseln oftast till följd av upprepad uttöjning. Det kan även förekomma medfödd överrörlighet som kan ge stora besvär när det ställs ökade krav på axelns stabilitet till exempel inom kast- racket- eller bollidrotter som handboll eller basketboll. Det finns olika typer av instabilitet där behandling och prognos skiljer sig beroende på uppkomstmekanism.

Återkommande axelinstabilitet

Skademekanism

Instabilitet med upprepade besvär är vanliga inom idrotten antingen i form av luxation (axeln går helt ur led) eller subluxation med instabilitetskänsla det vill säga det känns som att axeln går delvis ur led och hoppar tillbaka av sig själv. Det förekommer i regel en Bankartskada det vill säga ledkapsel och broskring har slitits loss från sitt benfäste framtill.

Behandling

Hos idrottare med återkommande axelinstabilitetsproblem är operation oftast nödvändig. Det finns en stor mängd olika operationstekniker. Dagens rekommenderade teknik är med Bankartoperation.

Telge Ortopedi