CMC1 artros

CMC1 artros/Tumbasartros

Tumbasartros är en vanlig åkomma och drabbar främst kvinnor efter klimakteriet. Förekomsten ökar med åldern hos både kvinnor och män. Tvärtemot den vanliga uppfattningen finns inget känt samband med någon viss typ av yrke. Ledbrosk åldras och slits naturligt med tiden. Ledbroskskador infektioner intraartikulär kirurgi reumatiska åkommor m m kan göra att brosket åldras och slits i förtid. Flertalet riskfaktorer för tumbasartros har föreslagits (ålder ärftlighet kvinnligt kön tidigare trauma rökning övervikt medfödd missbildning av leden) men ingen konsensus föreligger.

 Symtom

Symtomen varierar från milda till svåra i perioder. Successiv försämring med ökad värk och sakta minskad rörlighet är legio.

 Tidigt i sjukdomsförloppet upplevs ofta smärta lokalt i och runt handleden (d v s CMC I-leden) vid aktiviteter som engagerar greppet mellan tumme och pekfinger t ex att vrida ur en trasa skruva upp burklock dammsuga.

 Senare i sjukdomsförloppet uppträder vilovärk i detta område efter avslutad aktivitet men symtomen lindras ofta av vila. För en del blir inte besvären värre än så.

 För andra sker en fortsatt försämring med tiden. Smärthugg kan uppstå som gör att man tappar saker. Vilovärk som stör nattsömnen kan tillstöta.

Telge Ortopedi