Ostedkondritis dissecans

Osteokondrit

Barn mellan 12 och 19 års ålder kan få en sjukdom som heter osteokondrit. Osteokondrit innebär att en liten bit brosk och ben lossnar i en led. Problemet är vanligast i puberteten. Orsaken till osteokondrit är inte känd. Små skador i leden på grund av hög belastning kan vara en orsak.

Det är allra vanligast att få osteokondrit i knäleden. Men barnet kan också få sjukdomen i andra leder i kroppen till exempel armbågen fotleden eller höften.

Symtom

När ett barn får Osteokondrit gör det ont i knäleden. Knäleden kan bli svullen och knäet kan fastna i ett visst läge under en kort stund. Ibland har barnet inga symtom alls.

Behandling

Benet och brosket läker oftast av sig själv om barnet får sjukdomen före 15 års ålder. Under tiden bör hen undvika träning som är mycket påfrestande för knäna till exempel fotbollsträning hopp och löpning.

Övningar som stärker musklerna runt knäet kan minska besvären men det är inte säkert att det påskyndar läkningen.

Risken för komplikationer ökar om barnet får sjukdomen efter 15 års ålder. Det kan då bildas en lös benbit eller broskbit inne i leden. Den kan komma i kläm så att knäet fastnar i ett visst läge under en kort stund. Detta kan förebyggas med en operation där läkaren kan ta bort den lösa benbiten eller sätta fast den med stift.

Telge Ortopedi