AC-ledsluxation

AC-ledsluxation

Luxation akromioklavikularleden

Relativt vanlig skada vid kontaktidrotter. Skadan sker ofta vid tackling eller fall mot axeln.

Symtom:

Det uppstår oftast akut smärta och svullnad över leden. Instabilitet och smärta uppkommer  vid rörelse

Behandling:

Många blir bra med sjukgymnastik upp till hälften kan få långvariga besvär ca 20% kan behövas opereras.

Telge Ortopedi