Hallux rigidus

Hallux Rigidus

Hallux Rigidus betyder stel stortå. Det finns artros i stortåleden och rörligheten är nedsatt. Innan tån blir så stel har den varit begränsad i sin rörelse vid gåendet vilket kallas Hallux Limitus.

Orsak och förekomst

Det vanligaste stället för artrosutveckling i foten är i stortåleden. Orsaken kan vara skador upprepade småskador eller benbrott men vanligast är att man har en medfödd fottyp som utvecklar detta problem på grund av förhöjd biomekanisk belastning i leden. Hallux Rigidus drabbar vuxna män i större utsträckning än kvinnor.

Behandling

Vid lindriga symptom kan det räcka med att använda hårda skoinlägg och skor med rullsula samt smärtstillande. Vid utebliven bättring eller påtagliga besvär är operation lämpligt.

Operation

Operationsingreppet kan vara olika ingrepp beroende på graden av artros samt ev snedställning eller annan felställning av stortån.

Operationen kan göras i lokalbedövning. Själva operationen tar ca 20-40 minuter.

Telge Ortopedi