Köhlers sjukdom

Köhlers Sjukdom

Vid Köhlers sjukdom blir blodcirkulationen till båtbenet i foten försämrad vilket gör att båtbenet sjunker ihop. Man börjar halta får ont i foten och det ömmar över båtbenet. Köhlers sjukdom är en ovanlig sjukdom som oftast drabbar pojkar i fem-sexårsåldern.

Diagnosen ställs med röntgenundersökning där läkaren kan se att båtbenet är oregelbundet och tillplattat.

Behandling

Behandlingen innebär att man undviker att göra sådant som gör ont. Man får använda ett stödjande hålfotsinlägg tills smärtorna har gått över.

Besvären försvinner inom ett halvår och båtbenet ser normalt ut på röntgenbilder efter några år. Köhlers sjukdom leder inte till några framtida besvär.

Telge Ortopedi