AC-ledsartros

AC-ledsartros

 Kan öka i likhet med all artros med stigande ålder. Kan även vara del i en reumatisk sjukdom uppstå efter fraktur/trauma eller belastande arbete (exempelvis arbete med vibrerande verktyg).

Symtom

Ofta långsamt tilltagande vällokaliserad smärta från akromioklavikularleden. Smärtan är vanligen belastningsrelaterad men ju längre tiden går blir det vilovärk. Längre fram kan det vara svårt att nå andra axeln med handen.

Distinkt palpationsömhet över leden. Artrosen kan bilda en såväl palpabel som synlig osteofyt (”knöl”) över leden. Smärta vid horisontell adduktion av armen ”cross-body test”.

Utredning

Status vid klinisk undersökning. Injektion med lokalbedövning i leden ger tydlig smärtlindring inom någon minut. Röntgen visar typiska artrosfynd – osteofyter lednära bencystor. Röntgenologisk artros i AC-leden är inte ovanlig och för att ställa diagnos krävs att anamnes och undersökningsfynd stämmer med den röntgenologiska bilden.

Behandling

Fysioterapi med sikte på att minska belastningen i leden. Kortisoninjektion kan lindra (spruta i ledens bakre del med tunn nål medialt/nedåt riktad). Vid uttalade långvariga besvär skrives remiss till ortoped för ställningstagande till resektion av laterala delen av nyckelbenet.

Telge Ortopedi