Hamstringsruptur

Hamstringsruptur

Hamstringsruptur uppkommer ofta i samband med idrottsutövning men även vid vanliga halkolyckor.

  • Vattenskidåkning (hastigt ryck i startögonblicket)
  • Kampsport
  • Dans (gå ner i split)
  • Halkolyckor

Symtom

Ofta lider man av belastningsbesvär hälta och smärtor som delvis klingat av. Andra vanliga besvär är:

– Sämre balans
– Upplevelse av sämre koordination mellan höftled och knäled
– Värk vid aktivitet
– Värk vid sittande
– Svagare muskelstyrka

Vid gamla skador är beskrivning av funktionsbortfallets karaktär viktigare än vid akuta. Ofta beskrivs besvären som en svaghet och kontrollförlust av benet vid såväl gång som försök till löpning.

Behandling

  • Fysioterapi med stegvis ökad belastningsgrad successivt ökat rörelseomfång samt ökad muskulär belastning med syfte att förbättra funktionen befrämja vävnadsläkning men samtidigt undvika ny skada
  • Kirurgisk behandling operation
Telge Ortopedi