Meniskskada

Meniskskada

Meniskerna sitter i knät. De skyddar knät och gör det stabilare. Meniskerna kan skadas om du till exempel vrider knät kraftigt. Ofta läker skadan av sig själv men ibland behövs behandling.

Vanligt att skada meniskerna

Meniskerna är två skivor av brosk som sitter i knäskålen. De hjälper till att jämna ut belastningen i knäleden.

Meniskerna består av brosk och sitter på var sin sida av knäskålen. Meniskerna fungerar som stötdämpare i knäleden. De gör knät stabilare när du går springer och hoppar.

När knät vrids om kraftigt kan meniskerna skadas. Oftast är det en av meniskerna på insidan av knät som skadas. Den typen av olycka kan till exempel hända när du tränar eller idrottar. Då kan den skadade menisken komma i kläm och knät låsa sig. Man kan ibland samtidigt få en korsbandsskada.

Symtom

Det här är symtom på att du har skadat menisken:

  • Knät låser sig alltså fastnar i ett läge som inte går att ändra.        
  • Knät gör ont när du sitter på huk eller vrider det.
  • Knät svullnar.

När och var ska jag söka vård?

Många meniskskador läker av sig själv utan att man behöver söka vård. Kontakta en vårdcentral om du tror att du har en meniskskada och besvären inte minskar under de närmaste dagarna.

Om det är bråttom

Sök vård på en vårdcentral eller en jouröppen mottagning inom något dygn om du har skadat dig och får ett eller flera av följande symtom:

  • Knät låser sig och går inte att röra ur sitt läge.
  • Knät svullnar upp.
  • Du kan inte stödja på knät.
  • Du har svårt att sträcka ut knät.

Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Eftersom många meniskskador läker av sig själv kan man få vänta ett par veckor för att se om besvären försvinner om läkaren misstänker att du fått en skada på menisken.

Fysioterapi eller operation

Behandlingen består nästan alltid av fysioterapi eller sjukgymnastik som det också kallas. Det gäller även om skadan har uppkommit i samband med en olycka. En del behöva operera meniskerna för att bli bra speciellt vid större olyckor eller om knät har låst sig.

Även om du behöver opereras kommer du att behöva fysioterapi efteråt för att återhämta dig och förebygga att du skadar dig på nytt.

Vad kan jag göra själv?

Efter en skada eller operation är det lätt att tappa både styrka och balans i knät. Därför är det viktigt att börja träna upp rörligheten i knät. Det gäller framför allt förmågan att sträcka ut knät och att träna benmusklerna för att avlasta knät.

Inte skadligt att träna även om man har ont

Det är inte skadligt att träna måttligt även om smärtorna tillfälligt ökar. Däremot ska du undvika hastiga rörelser och tunga arbetsmoment.

Det ska inte göra mer ont dag för dag utan värken ska helst minska till dagen efter träningen.

Prata med din läkare eller fysioterapeut om du skulle bli sämre i knät när du börjar träna.

Telge Ortopedi