De quervains sjukdom

De Quervains syndrom

De Quervains syndrom eller senskideinflammation innebär att det gör ont i handleden på den sidan där tummen sitter. Det gör ont framför allt när du rör på tummen och beror på att du har fått en inflammation i en senskida.

Sjukdomen kan gå över av sig själv men det krävs ofta en operation för att du ska bli bra.

De Quervains syndrom är vanligt. Orsaken till inflammationen är inte känd men upprepade ensidiga rörelser med handen och tummen är troligtvis en av anledningarna. En annan orsak tros vara hormonförändringar i kroppen. Du kan till exempel få sjukdomen efter att du har fött barn.

Symtom

Du får ont i handleden på den sidan där tummen sitter om du har de Quervains syndrom.

Det gör ont ner mot tummen och känns som mest när du rör på den. Det kan också vara svårt att lyfta och greppa tag om föremål.

Behandling

Sjukdomen kan gå över av sig själv om du har möjlighet att vila handen. Det är enklare att vila handen med hjälp av en stödskena. Skenan bör du prova ut inom sjukvården för att den ska göra bäst nytta. Du kan få prova en så kallad handortos som avlastar hos en arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Du kan prova att ta smärtstillande läkemedel som också motverkar inflammationen om du har väldigt ont så kallade NSAID. Du kan få läkemedlen utskrivna av läkare eller köpa receptfritt på apotek.

Du kan ibland behöva få en kortisonspruta för att dämpa inflammationen.

Telge Ortopedi