Artros

Artros

Artros innebär en broskförslitning i fotleden efter en skada eller vid reumatiska sjukdomar och kan också uppkomma utan orsak.

Symtom:

De är vanligt med smärta stelhet belastnings-smärt det kan också förkomma svullnad samt felställning i foten.

Behandling:

  • Träning för att stärka muskulaturen
  • Hjälpmedel såsom inlägg samt skor
  • Avlastning med krycka eller käpp
  • Värktabletter
  • Om ovanstående behandling ej ger resultat får man överväga operation
Telge Ortopedi