Rotatorcuffruptur

Rotatorcuff-ruptur

En rotatorcuff-ruptur är en skada som du kan få i axelleden. Axelleden är en led med ett mycket stort rörelseomfång. Förutom att lyfta armen framåt bakåt och åt sidan kan du också rotera överarmen inåt och utåt.

Axelleden är omgiven av en kapsel som består av ett flertal muskelsenor muskler och ledkapsel. Med stigande ålder blir denna kapsel skörare. Kapseln kallas rotatorcuff.

Det kan uppstå en reva i kapseln om du till exempel ramlar och tar emot dig med rak arm eller om du lyfter tungt. Ordet ruptur betyder bristning.

Även yngre människor kan ibland få en rotatorcuff-ruptur till exempel när de idrottar.

Ont i axelleden

De främsta symtomen på en rotatorcuff-ruptur är att det gör ont i axelleden och att du får svårt att lyfta armen uppåt. Du kan ofta röra armen i alla riktningar fast det gör ont. Smärtan orsakas framför allt av den inflammation som bristningen har framkallat.

En operation kan behövas

Unga personer som skadat rotatorcuffen kan behöva opereras medan äldre personer inte brukar ha nytta av en operation. Hos äldre går behandlingen därför i första hand ut på att dämpa smärtan och inflammationen.

Det är viktigt att rörelseträna för att bibehålla rörligheten I axelleden.

Telge Ortopedi